• Odwiedziło nas: 556239 osób
  • Do końca roku: 245 dni
  • Do wakacji: 54 dni

99-335 Witonia
ul. Szkolna 4
Tel: (24) 356-41-15

Wyniki egzaminu i EWD

Jesteś tu: » Strona startowa » Wyniki egzaminu i EWD

Co to jest EWD??

Edukacyjna Wartość Dodana

 

Edukacyjna wartość dodana, czyli jak wykorzystywać wyniki egzaminów zewnętrznych do oceny efektywności nauczania.

Egzaminy zewnętrzne dostarczają obiektywne dane o osiągnięciach szkolnych. Mogą być one wykorzystywane do oceny efektywności nauczania. Jednak by oceny efektywności nauczania formułowane na podstawie wyników egzaminów były adekwatne, należy uwzględnić fakt, że osiągnięcia szkolne ucznia nie zależą tylko od jakości pracy szkoły. Wynik egzaminu jest uwarunkowany trzema grupami czynników:

  1. indywidualnych, takich jak zdolności i uprzednie osiągnięcia szkolne,
  2. społecznych, takich jak kapitał kulturowy i społeczny rodziny czy wpływ grupy rówieśniczej,
  3. szkolnych, takich jak kwalifikacje i zaangażowanie nauczycieli, metody nauczania czy warunki nauczania.

Metoda edukacyjnej wartości dodanej (EWD) pozwala w znacznym stopniu "oczyszczać" wynik egzaminacyjny z wpływu czynników indywidualnych i środowiskowych, na które szkoła nie ma skutecznego wpływu.

 

Wyniki egzaminu od początku gimnazjum

 

Część humanistyczna

Rok szk.

Wynik szkoły

powiat

Różnica

Szkoła-powiat

okręg

Różnica

Szkoła-okręg

2002/03

31,34

31,4

-0,06

31,42

-0,08

2003/04

29,07

25,3

3,77

25,35

3,72

2004/05

31,48

30,71

0,77

32,56

-1,08

2005/06

29,04

29,77

-0,73

30,96

-1,92

2006/07

33,85

31,27

2,58

31,21

2,64

2007/08

32,27

29,36

2,91

30,39

1,88

2008/09

33,94

31,96

1,98

31,31

2,63

2009/10

34,4

29,46

4,94

29,91

4,49

2010/11 28,92 25,16 3,76 25,20 3,72


 Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego - test z historii i wos oraz języka polskiego

rok

lp. ucz.

śr. szkoły (%)

w skali

staninowej woj.(%)

powiat (%)

okręg (%)

2011/12

39

 

historia

j.polski

historia

j. polski

historia

j. polski

historia

j. polski

21,70

20,76

wysoki

średni

19,99

20,48

20,81

20,14

2012/13 41

historia

j.polski

historia

j. polski

historia

j. polski

historia

j. polski

65,3 65,1 wysoki wyżej sredniej 59,2 63,5 58 62,6
2013/14 29 historia j.polski historia j. polski historia j.polski historia j.polski
59,7 66,3 wyżej średniej średni 57,7 67,1 59 68
2014/15 26 historia j.polski historia j.polski historia j.polski historia j.polski
76,9 73,6 65,3 61,4 64 62
2015/16 28 historia j. polski historia j. polski historia j. polski historia j. polski
70,3 78,7 57,9 72,4 56 69

 

Część matematyczno - przyrodnicza

Rok szk.

Wynik szkoły

powiat

Różnica

Szkoła-powiat

okręg

Różnica

Szkoła-okręg

2002/03

24,61

30,07

-0,06

27,32

-0,08

2003/04

28,69

27,3

3,77

25,35

3,72

2004/05

24,94

23,19

0,77

24,94

-1,08

2005/06

23,61

23,01

-0,73

24,33

-1,92

2006/07

27,85

24,73

2,58

25,7

2,64

2007/08

30,52

26,29

2,91

27,18

1,88

2008/09

27,02

26,1

1,98

25,94

2,63

2009/10

27,9

22,81

5,09

23,61

4,29

2010/11 24,78 23,81 0,97 23,67 1,11

 

 Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego - test z matematyki i przyrody

rok

lp. ucz.

śr. szkoły

w skali staninowej woj.

powiat

okręg

2011/12

39

mat.

przyr.

mat.

przyr.

mat.

przyr.

mat.

przyr.

15,35

13,05

wyżej średni

wyżej średni

13,65

12,57

14,40

14,81

2012/13 41

mat.

przyr.

mat.

przyr.

mat.

przyr.

mat.

przyr.

50,8 66,9 wyżej średniej wysoki 47,8 60,5 48,5 59,7
2013/14 29 mat. przyr. mat. przyr. mat. przyr. mat. przyr.
48,3 55,1 wyżej średniej wyżej średniej 44,5 52,4 48 53
2014/15 26 mat. przyr. matematyka przyrodnicze mat. przyr. mat. przyr.
61,8 61,5 wyżej średniej wyżej średniej 47,4 50,3 48 50
2015/16 28 mat. przyr. matematyka przyrodnicze mat. przyr. mat. przyr.
60,30 58,9 48,9 50,6 49 52


Język obcy - angielski

Nowa formuła egzaminu gimnazjalnego

- test na poziomie podstawowym i rozszerzonym

rok l.ucz. śr. szk. powiat okręg w skali staninowej
2011/12 39 podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz.
22,11 15,49 22,25 19,01 25,27 niżej średniej
2012/13 41 podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz.
2013/14 29 podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz.
2014/15 26 podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz.
66,7 51,7 60,4 42,1 67 48
2015/16 28 podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz. podst. rozszerz.
61,9 42,6 56,5 38,7 64 44


rok

lp. ucz.

śr. szkoły

Opracowanie: szkolnastrona.pl